CRONOGRAMA DE SESIONES ORDINARIAS AÑO 2.020

MES DE MARZO

Martes 3
Jueves 5
Martes 17
Jueves 19
Martes 31

MES DE ABRIL
Martes 14

Jueves 16
Martes 28

MES DE MAYO
Martes 12
Jueves 14
Martes 26
Jueves 28

MES DE JUNIO
Martes 9

Jueves 11
Martes 23
Jueves 25
Martes 30

MES DE JULIO
Jueves 2
Jueves 16
Martes 21

Jueves 23

MES DE AGOSTO
Martes 4
Jueves 6
Martes 18
Jueves 20

MES DE SEPTIEMBRE
Martes 1
Jueves 3
Jueves 17
Martes 29

MES DE OCTUBRE
Jueves 1
Martes 13
Jueves 15
Martes 27
Jueves 29

MES DE NOVIEMBRE
Martes 10
Jueves 12
Martes 24
Jueves 26

MES DE DICIEMBRE
Martes 1
Jueves 3
Jueves 10

El horario de las sesiones ordinarias será a las 08:00.

Honorable Legislatura del Chubut || Ciudad de Rawson - Provincia del Chubut || Mitre 550 Tel. +54 0280 4484448